...

Bình chữa cháy bột BC,ABC, bình chữa cháy khí co2

Chuyên nhập khẩu cung cấp sỉ bình chữa cháy xách tay và bình chữa cháy xe đẩy các loại như : Bình chữa cháy bột MFZ8-8kg, MFZ4-4kg, khí co2 MT3-3kg, bình chữa cháy khí co2 MT5-5kg,xe đẩy MFTZ35-35kg, khí co2 MT24-24kg

...